ASTRAZENECA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

GENEL

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / İstanbul adresinde mukim AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("AstraZeneca") ile, AstraZeneca'ya ait azeczane.com adlı uygulamaya (" Uygulama") üye olarak işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (" Kullanıcı" ve/veya '"Üye'') arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (AstraZeneca ile Kullanıcı birlikte " Taraflar" olarak anılacaktır).

UYARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşme'nin, Uygulama kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.
Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Uygulamayı kullanmamalıdır.

Uygulamayı kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurarak Uygulamaya üye olmak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

AstraZeneca, dilediği zaman bu Sözleşme'nin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Uygulamaya her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

Uygulamaya girilmesi, Uygulamadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan AstraZeneca sorumlu değildir.

İşbu Sözleşme ile belirtilen hususlar dışındaki her türlü sorunuz için; Uygulamamızda yer alan "Çağrı Sistemi" bölümü vasıtasıyla bize sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz ya da www.astrazeneca.com.tr adresimizden her türlü sorunuza derhal yanıt alabilirsiniz.

1. Sözleşmenin Konusu

Uygulama, AstraZeneca ürünlerinin piyasada bulundurulabilmesini teminen gerekli iş süreçlerinin yürütüldüğü bir platformdur.

İşbu Koşulların konusu, Kullanıcılar'ın Uygulamadan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

2. Üyelik

2.1. Uygulamayı kullanabilmek için kullanıcı olarak üye olmanız gerekmektedir. Kayıt esnasında:

  • Bize doğru, tam ve güncel kayıt bilgilerinizi sağlamalısınız;
  • Kullanıcı adı ve şifrenizin güvenliğinden siz sorumlusunuz;
  • Bu bilgileri kullanan siz veya yalnızca sizin tarafından yetkilendirilmiş biri olarak kabul edilecektir;
  • AstraZeneca tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebeple muhtemel üye kaydını reddedebilir veya mevcut üye kaydını sona erdirebilir;

2.2. Bize sağladığınız bilgilerde bir değişiklik olması halinde, Uygulamada yer alan "Profilim" kısmından bilgilerinizi güncellemekle yükümlüsünüz.

2.3 Üyelikler, Uygulama içerisinde yer alan "Profilim" kısmından her zaman iptal edilebilir. Fakat iptal edilinceye kadar Üyelik devam edecektir.

2.4. Uygulama üzerinden "Eczane Ön Başvuru Formu" nu doldurmanız halinde, ön başvurunuz incelenecek ve onaylanması halinde üyeliğiniz başlayacaktır.

3. Kullanım Koşulları

Kullanıcı;

3.1.
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Uygulamaya kaydetmeyecektir.

3.2.
Uygulama içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

3.3
Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda AstraZeneca'nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

3.4.
Bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

3.5.
Uygulamanın güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

3.6.
AstraZeneca'nın önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AstraZeneca doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcının üyeliği iptal edilir.

3.7. Üye, Uygulamanın işleyişini, diğer Kullanıcıların ve 3. kişilerin Uygulamayı kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, AstraZeneca, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.

3.8.
Uygulama kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle AstraZeneca tarafından gönderilmedikçe, AstraZeneca'nın sorumlu olmayacağını, işbu sebeple AstraZeneca'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye, Uygulamaya üye olurken ve Uygulamayı kullanımı sırasında kendisinden talep edilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. AstraZeneca, Üye tarafından bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından kaynaklı uğrayacağı bütün zararları Üye'den talep edebilir. Üye eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgi vermekten ötürü AstraZeneca'nın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.2. Üye, Uygulamaya giriş için belirlenen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklayamaz, veremez. Şifre bizzat Üye tarafından kullanılabilir. Aksi gibi bir davranış nedeniyle doğabilecek bütün sorumluluk Üye'ye aittir. Üye'nin şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklaması nedeniyle üçüncü kişilerin ve kamu kurumlarının AstraZeneca'ya karşı herhangi bir iddia ileri sürmeleri halinde AstraZeneca her türlü tazminat ve sair talepleri için Üye'nin sorumluluğuna gidebilir.

4.3. Üye, Uygulamayı kullanırken en geniş anlamda bütün hukuk kurallarına uyacağını, bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi gibi bir davranışta bütün sorumluluk Üye'ye aittir.

4.4. Üye, Uygulamayı kullanırken kamu düzenini bozucu, suç teşkil eden, AstraZeneca'nın ve başka kimselerin kişilik hakkını ihlal eden, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, kişileri rahatsız eden, taciz eden, yaş, ırk, cinsiyet ve sair şekillerde ayrımcılık yaratan, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve hayvan haklarını ihlal eden veya başka kimseleri bu türde fiillere teşvik eden davranışlarda bulunamaz. Üye, Uygulama veya AstraZeneca'nın sunduğu diğer hizmetlerden başka kimselerin yararlanmasını önlemeye zorlaştırmaya yönelik (truva atı, virüs, spam vb.) kullanımlar yapamaz. Üye, Uygulama üzerinden kendisine sağlanan hizmetleri kullanarak başka kişi ve kuruluşların koruma altında olan bilgilerine verilerine erişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacaktır. Aksine bir davranıştan dolayı AstraZeneca sorumlu tutulamaz.

4.5. Üye, Uygulamayı kullanırken herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin tanıtım yapamaz. Üye, Uygulamaya bıraktığı yorumlarda kendi kişisel görüşlerini açıklar. Üye, Uygulamada yer alan ürün ve hizmetlerle ilgisi olmayan, ifade özgürlüğünün sınırlarının dışında paylaşımlarda bulunamaz. Üye'nin fikirleri ve açıklamaları AstraZeneca'yı bağlamaz.

4.6. İşbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerin herhangi birine aykırı davranıştan doğan hukuki ve cezai sorumluluk yalnızca üyeye aittir. Üye, üyelik ilişkisine aykırı davranışları neticesinde üçüncü kişiler ve kamu kurumları nezdinde AstraZeneca'ya karşı yöneltilecek iddialardan ve sorumluluk taleplerinden AstraZeneca'yı ari kılacaktır.

4.7. AstraZeneca, zaman zaman veya dilediği bir anda, işbu Sözleşme hükümlerini yeniden düzenleyebilir, değiştirebilir veya tamamen veya kısmen bütünleyici düzenlemeler yapabilir.

4.8. Uygulamanın tasarımı, AstraZeneca markası ve AstraZeneca'ya ait ürünlerde yer alan, marka, logo ve tasarımlar ve internet sitesi üzerinden Üye'ye sunulan hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde koruma altındadır.

4.9. Uygulamanın güvenliğinin sağlanması, Üye'nin Uygulamadan yararlanmasının kolaylaştırılması ve kanun hükümleri gereği Uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol/IP adresi, erişim tarih ve saatleri, internet sitesinde erişilen sayfalar ve internet sitesine bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgiler toplanmaktadır.

4.10. AstraZeneca, Uygulamanın güvenliği için imkan dahilinde önlemler almıştır. Üye'nin de kullanıcı adı ve şifresi gibi üyelik ilişkisinden kaynaklı erişim bilgilerini güvenlik altına alması, kendisine ait veya kullanımında olan bilişim sistemini yetkin ve doğru araçlarla (güvenlik duvarı, anti-virüs yazılımları vs) koruması gerekmektedir. Üye'nin aksi gibi bir davranışından kaynaklı olarak meydana gelecek zararlardan AstraZeneca sorumlu tutulamaz.

5. Gizlilik

AstraZeneca Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK'') uygun olarak korumaktadır. Bu nedenle AstraZeneca; kişisel veri toplama, kullanma, saklama, transfer ve kişisel veriye erişim konusunda tüm politika ve uygulamaların KVKK hükümleri ile uyumlu olmasını garanti eder. Bu konuda daha detaylı bilgi için Uygulama içerisinde yer alan Aydınlatma Metnimizi incelemenizi rica ederiz.

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, e-posta adresine gönderilen link vasıtasıyla eriştiği kayıt formunu doldurarak üye olduğu andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AstraZeneca işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifşa etme veya ifşa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine göre ilgili kanun hükümlerinde belirlenen mahkemeler yetkilidir.

9. Feragat

AstraZeneca'nın işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

10. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcının üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

11. Tebligat Adresleri

Kullanıcının Uygulamaya bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın AstraZeneca tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

12. Son Hüküm

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.