AstraZeneca azeczane.com Kullanıcılarının Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

AstraZeneca olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni ("Aydınlatma Metni") ile Veri Sorumlusu sıfatı ile AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("AstraZeneca") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine ("Mevzuat") uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, AstraZeneca topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, AstraZeneca, Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin AstraZeneca tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.astrazeneca.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Mobil Uygulamamızı kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, Mobil Uygulamamıza girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  • Kimlik verileriniz (ad, soyadı)
  • İletişim verileriniz, (cep telefonu numarası, telefon numarası, e-posta adresi, il ve ilçe bilgisi),
  • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)
  • Üyelik Veriniz: Kimlik ve iletişim verileriniz, lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz,
  • Diğer: GLN numarası.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı dahilinde, AstraZeneca tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

  • AstraZeneca ürünlerinin piyasada bulundurulabilmesini teminen Web uygulamamız üzerinden gerekli süreçlerin yürütülmesi,
  • İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms (kısa mesaj), Whatsapp ve e-posta yoluyla bilgi alışverişi yapılması
  • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
  • Internet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması
  • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,

Taleplerinize cevap vermek ve size Web Uygulaması üzerinden anlık bildirim (push notification) gönderme ve şifre sıfırlama gibi taleplerinizi karşılamak,

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da üyelik sayfamızda "Eczane Ön Başvuru Formu" nu doldurup kaydolmanız halinde; web uygulamamızdaki sorgulama ekranları aracılığıyla veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla AstraZeneca’nın sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden alınarak Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir. Uygulamamız aracılığıyla ITS Portal Kullanıcı şifrenizi kullanarak sorgulamak yapmanız halinde, web uygulamamız üzerinden girişini yapacağınız ITS Portal Kullanıcı şifreniz tarafımızın erişim ve sair işleme imkanı olmaksızın bir robot vasıtasıyla sorgulama işlemi süresiyle sınırlı olmak üzere otomatik olarak işlenecek olup işlemin tamamlanması akabinde otomatik olarak silinecek ITS Portal Kullanıcı şifreniz hiçbir şekilde sistemlerimize kaydedilmeyecek ve 3. Kişilere aktarılmayacaktır. ITS Portal Kullanıcı şifrenizi kullanarak sorgulama yapmak tamamen sizin takdirinizdedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı


AstraZeneca tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m.8/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, AstraZeneca tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, sizlere Web Uygulamamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ifası ve Web Uygulamamamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla bakım/onarım faaliyetleri kapsamında bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan faaliyetler kapsamında, KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, AstraZeneca'nın yurtdışında mukim grup şirketlerine (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi https://www.astrazeneca.com/global/en/global.html adresinden ulaşabilirsiniz) aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Bildirim

AstraZeneca'nın kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. AstraZeneca, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

AstraZeneca, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, www.astrazeneca.com.tr adresimizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu'nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya astrazeneca@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için AstraZeneca SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. AstraZeneca SSL teknolojisini uyguluyor olsa da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi Web Uygulama sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz. Lütfen cihazınızı veya cihazınızdaki tüm uygulamaları kontrol edemeyeceğimizi ve bunların güvenliğinden sorumlu olamayacağımızı göz önünde bulundurunuz.

Üçüncü Taraf Hizmetler

AstraZeneca, Web Uygulamasının güvenliği, geliştirilmesi, bakımı vb. hizmetler için işbirliği içerisinde olduğu ve/veya Web Uygulaması içerisinde bağlantısı bulunan 3. kişilerin kişisel verileri ifşa etmesinden dolayı sorumlu değildir. AstraZeneca, bu tür web sitelerinde bulunan tüm bilgilerin doğruluğu, güncelliği, niteliği, tamlığı veya bir amaca uygunluğu hakkında herhangi bir garanti, taahhüt veya herhangi bir beyanat vermez ve bu tür bilgilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar veya masraftan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir üçüncü taraf bağlantısının mevcudiyeti, AstraZeneca tarafından onaylanma ve tavsiye edilme anlamına gelmez.

Gizlilik Kontrolleriniz

AstraZeneca'ya, Web Uygulaması üzerinden sunmuş olduğunuz (örneğin, üyelik oluşturduğunuzda girmiş olduğunuz veriler) kişisel verilere erişmek, bunları gözden geçirmek, düzeltmek, değiştirmek, güncellemek, saklı tutmak veya silmek isterseniz, Hesabınıza erişebilir veya değiştirebilir, ya da Web Uygulamasın'daki çeşitli araçları kullanabilirsiniz.

Bazı bilgileri, kayıt tutma ve/veya bir değişiklik veya silme talebinizin öncesinde başladığınız aktarımları tamamlamak amacıyla saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Aktarımlar tamamlandıktan sonra talebiniz yerine getirilecektir.

Web Hat Kesintisi İletileri

Web Uygulamamızdaki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Uygulamamız "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Uygulamamızı ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Uygulamamız içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, Web Uygulamamızı kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların Web Uygulamamızın hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer internet siteleri ve mobil uygulamalar gibi, AstraZeneca da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak AstraZeneca, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi Web Uygulamamız içinde izliyoruz; özellikle AstraZeneca web sayfaları veya mobil uygulamaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kullanım koşullarına tabidir. AstraZeneca'nın Kullanım Koşulları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Aydınlatma Metninde Değişiklikler

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu Web Uygulamasını kullanmakla işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. WebUygulamamızda, Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nın en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, Web Uygulamamızı her ziyaretinizde Kişisel Verilerin Korunması sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

AstraZeneca web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.